Etiske retningslinjer for partnerskaber med aktører fra den private sektor.

 

Introduktion

GirlTalk.dk arbejder for at rådgive og hjælpe unge piger i ungdomslivet til at håndtere deres livssituation.

Dette gør vi ved at tilbyde de unge piger en hjemmeside, der er relevant og vedkommende, og hvor de kan finde sparring til deres problemstillinger. Disse problemstillinger kan spænde vidt fra lavt selvværd, konflikter med familie og venner, skole, mobning, følelser af ensomhed og tristhed til selvskade, spiseforstyrrelse og selvmordstanker. 

Vi driver en chatrådgivning, der er åben hver aften og her sidder der frivillige rådgivere klar til at chatte med de unge piger. Samtidig tilbyder vi psykologforløb til overkommelige priser til de unge piger i Københavnsområdet. Vi holder relevante foredrag og kurser på folkeskoler og ungdomsuddannelser, for fagpersonale og forældre, og vi arbejder med flere andre aktiviteter, der bidrager til at fremme opmærksomheden om de udfordringer, de unge piger møder i deres ungdomsliv, samt sætter fokus på, hvordan man bedst støtter og hjælper pigerne i dette.

GirlTalk.dk ser gerne, at private virksomheder er med til at tage et ansvar for at hjælpe de unge piger i Danmark ved at indgå i partnerskaber med GirlTalk.dk om at styrke arbejdet for piger og unge kvinder. Et partnerskab kan tage sig ud på mange måder, men vi lægger vægt på, at det skaber gensidig glæde for både virksomheden, GirlTalk.dk, og de mange piger der har brug for støtte og hjælp.

Retningslinjer for partnerskaber med aktører fra den private sektor

GirlTalk.dk indgår partnerskaber med private virksomheder og andre private aktører ud fra ønsket om at fremme forudsætningerne for, at piger i Danmark kommer til at trives og lykkes. Et partnerskab kan tage form på forskellig vis, men formålet vil altid være at fremme GirlTalk.dks mission. 

Et partnerskab mellem GirlTalk.dk og en privat aktør kan omhandle:

  • En fælles kampagne med afsæt i GirlTalk.dks vision.

  • Et marketingfremstød for at synliggøre GirlTalk.dk for målgruppen

  • Sponsorater og donationer i forskellig form.

  • Brug af GirlTalk.dks brand i forskellige sammenhænge skal altid godkendes af GirlTalk.dk først, og al kommunikation i markedsføringsøjemed skal afstemmes både med den pågældende samarbejdspartner og med GirlTalk.dk.

GirlTalk.dk følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer for virksomheder i forbindelse med aftaler, hvor GirlTalk.dk modtager et beløb pr. solgt vare/enhed, en omsætningsandel, en overskudsandel eller lignende. ISOBROs retningslinjer kan findes på dette link:  http://www.isobro.dk/fileadmin/filer/Etik/anneksatildela.pdf

GirlTalk.dk indgår ikke partnerskaber med private aktører, som grundlæggende står i modsætning til GirlTalk.dks mission eller holdninger.

Særligt omkring partnerskaber med medicinalindustrien

GirlTalk.dk kan indgå i partnerskaber med medicinalvirksomheder, hvor GirlTalk.dk finder det hensigtsmæssigt, hvor der er sammenfaldende interesser, og hvor partnerskabet er medvirkende til at opfylde GirlTalk.dks mission.

Når GirlTalk.dk indgår partnerskaber med virksomheder i medicinalindustrien er ovenstående retningslinjer gældende. Udover dette arbejder GirlTalk.dk med et armslængdeprincip i forhold til at sikre en gennemsigtighed i partnerskabet. Dette princip betyder, at:

-       GirlTalk.dk aldrig kan bringes til at mene noget bestemt om en given sag i et bestemt medicinalfirmas interesse på basis af en samarbejdsrelation med dette.

-       GirlTalk.dk aldrig anbefaler et specifikt produkt/lægemiddel. GirlTalk.dk baserer sine holdninger til eksisterende og nye lægemidler på basis af erklæringer og/eller vejledninger fra relevante myndigheder samt fageksperter.

-       GirlTalk.dk kan rette kritik mod et givent produkt/lægemiddel, selvom foreningen modtager eller har modtaget økonomisk støtte fra producenten.

-       GirlTalk.dks relation til medicinalindustrien er baseret på Lægemiddelindustriforeningens etiske regler for samarbejde med patientforeninger

-       GirlTalk.dk altid tilrettelægger sit politiske fortaler arbejde uafhængigt af medicinalindustrien. Vi indgår aldrig i fælles afsendte henvendelser til politikere.

-       Ansatte i GirlTalk.dk ikke må give eller modtage gaver eller tjenester, som kan påvirke vores arbejde, udførelsen af vores pligter eller som på anden måde kan skade GirlTalk.dk.