FAQ – Om GirlTalk.dk

 

Hvad er GirlTalk.dk?

GirlTalk.dk er non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe og rådgive unge piger i ungdomslivet til at håndtere deres livssituation. Mange piger kæmper med lavt selvværd, følelser af ensomhed og tristhed, har oplevet mobning, har selvmordstanker eller tanker om selvskade. Andre piger oplever konflikter med venner og familie eller har kærestesorger. Alle piger og alle problemstillinger er velkomne hos GirlTalk.dk. 

 

Hvordan finansieres GirlTalk.dk?

GirlTalk.dk er overvejende finansieret gennem indsamlinger og sponsorater fra private virksomheder og fra private og offentlige fonde. Indsamlingsnævnet er orienteret om GirlTalks indsamlinger. Se orienteringen.

 

Hvem kan bruge GirlTalk.dk?

Alle piger mellem 12-24 år.

 

Hvordan sikrer vi, at GirlTalk.dks frivillige er kvalificerede til opgaverne på chatten?

GirlTalk.dks frivillige er nøje udvalgt. Mange af dem er psykologistuderende eller i gang med lignende uddannelser. Når de frivillige starter på GirlTalk.dk får de et introduktionsforløb, inden de får lov at rådgive på chatten, og de modtager hver måned undervisning og supervision i de problemstillinger, som optræder på siden.

 

Hvad gør GirlTalk.dk ved brugere, som har brug for anden hjælp?

GirlTalk.dk fortæller om de muligheder, der ligger udenfor GirlTalk.dks regi - fx ved at henvise til læger, socialforvaltning, lærere og andre fagfolk samt relevante organisationer.

 

Er GirlTalk.dk en anonym rådgivningsside?

Brugerne på hjemmesiden er anonyme. Det vil sige, at GirlTalk.dk ikke er bekendt med personoplysninger, der giver adgang til at spore pigens identitet.

  

Hvad er rådgivernes rolle på GirlTalk.dk?

De frivillige rådgiveres opgave er at tage udgangspunkt i det, som den enkelte pige præsenterer og lytte til det, som den unge pige gerne vil tale om. Ud fra dette kan den frivillige motivere den unge pige til forandring, den frivillige kan motivere hende til at tage kontakt med sit netværk, støtte hende i at tage gode valg for sig selv, eller blot give den unge pige plads til at fortælle om det, hun synes er svært. Rådgivernes opgave på chatten er ikke at være psykologer, socialrådgivere eller lignende, selvom rådgiverne godt kan være psykologer eller socialrådgivere i deres professionelle liv.