Vil dit kryds hjælpe pigerne?

Nye undersøgelser tegner et billede af, at den generelle trivsel hos danske piger og unge kvinder er nedadgående. Derfor har GirlTalk spurgt de politiske partier om, hvordan de vil bekæmpe mistrivslen. Alternativet (ALT), Socialdemokratiet (S), Socialistisk Folkeparti (SF) og Liberal Alliance (LA) giver her deres bud.


Et opgør med uddannelsespres og præstationskultur

S mener ikke den nedadgående trivsel blandt piger er et individuelt problem, men derimod et strukturelt anliggende. I denne forbindelse kritiseres det danske uddannelsessystem, og den præstationskultur der er skabt heri. Det er de forventninger der eksisterer i vores uddannelsessystem, som knækker unge mennesker. Derfor har S foreslået at droppe nationale test i de tidlige klasser i folkeskolen, og fjerne uddannelsesloftet så unge ikke føler sig pressede til at vælge den rigtige uddannelse første gang.

SF mener ligesom S, at en af løsningerne på nærværende problematik skal findes i uddannelsessystemet. S finder præstationskravet som piger og kvinder føler, de skal leve op til højst problematisk. Derfor ønsker S, at fjerne nogle af karakterkravene i folkeskolen- og ungdomsuddannelserne. Ydermere vil S gøre op fremdriftspresset, og fjerne uddannelsesloftet.

Forebyggende og tilgængelig psykologhjælp

LA var bannerfører på satspuljeaftalen for 2019 på sundhedsområdet, hvor der er fokus på børn og unge i Danmark, der oplever mistrivsel og psykiske lidelser. Det betyder, at der i den kommende tid vil afsættes penge til en bred vifte af tilbud, bl.a. en styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og en udbredelse af Headspace, som er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge med ondt i sjælen.

SF vil kæmpe for, at man i folkeskolen skal kunne få hjælp af en psykolog (PPR) med det samme, uden først at skulle igennem langtrukne undersøgelser. Det bør ikke være størrelsen på forældrenes pengepung, der er afgørende for hvorvidt børn og unge mennesker kan komme til psykolog. Derfor ønsker SF, at alle unge i aldersgruppen 15-25 år skal have ret til gratis psykologhjælp.

Ydermere er SF overbeviste om, at en stor del af arbejdet skal ske forebyggende. Derfor må vi som samfund kaste et blik på den retorik, vi bruger omkring børn og unge og deres psykiske velbefindende. Vi skal gøre op med forestillingen om, at børn skal blive mere robuste ligesom begrebet ”12-talspiger” skal droppes. Det er netop denne form for sprogbrug, som er med til at placere ansvaret hos de unge selv. Og der skal ansvaret ikke placeres, mener SF – det skal placeres i samfundet.

 

Skønhedsidealer og omgang på sociale medier

S  mener, at vi skal blive klogere på hvad det er i tiden og i vores fællesskab der er galt, siden unge mistrives i så høj en grad. I denne forbindelse ønsker S, at blive klogere på sociale medier, hvordan tonen er i disse fora, og hvordan man omgås hinanden på digitale platforme.

ALT ønsker at udfordre de grundlæggende strukturer, der er med til at skabe mistrivsel blandt unge kvinder. En af disse strukturer mener A er forbrugskulturen, og de urealistiske skønhedsidealer, som firmaer lukrerer stort på. Urealistiske skønhedsidealer, som udfordrer piger og unge kvinders tro på egen værdi og tilstrækkelighed. Derfor har A i samarbejde med S, udarbejdet et forslag om, at iværksætte en mærkningsordning for reklamer i bybilledet, hvor det tydeligt fremgår, hvis billedet er blevet digitalt manipuleret. Et forslag, som nu er i proces.