Alt om

black-wide.png

GirlTalk.dk er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe piger og unge kvinder mellem 12 og 24 år. GirlTalks mission er at forebygge mistrivsel blandt unge kvinder og piger, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært.

Statistikkerne fortæller at: 

  • 19,5% af pigerne i alderen 15-24 år har overvejet at tage deres eget liv.

  • hver 8. pige bliver udsat for kærestevold.

  • over 50% af alle piger har lavt selvværd.

  • 12% af de 15 årige piger føler sig ofte eller meget ofte ensomme.

(Den Nationale Sundhedsprofil, 2017)

GirlTalks indsatser

Derfor har vi tilbud som: støttende samtalegrupper, anonym SMS- og chatrådgivning, psykologsamtaler og foredrag. Vi har også en omfattende indsats på vores sociale medier i form af YouTube og Podcast, Instagram og Facebook. Igennem vores indsatser hjælper vi unge piger igennem livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. På GirlTalk kan man tale om det hele – alt fra kropslige forandringer, problemer med forældre, lavt selvværd og ensomhed til selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser. 

GirlTalk.dk har omkring 150 frivillige engageret, hvoraf 125 er rådgivere samt 9 ansatte i sekretariatet og en frivillig bestyrelse.

GirlTalks løfte til pigerne

Vi vil altid være der for pigerne, når de oplever, at de har udfordringer, og vi vil hjælpe ved at være:

Nærværende Tilgængelige

Relevante Kompetente

hjertet.jpg

chatten.jpg

Hvordan gør vi?

Vi lytter, spejler, rådgiver og giver pigerne metoder til at håndtere det, der kan være svært. Vi styrker pigernes forbindelse til deres nære netværk og bygger bro til det professionelle netværk, hvis det er relevant.

Kvalitetsmærke på GirlTalks rådgivning

GirlTalk.dk er i 2017 blevet akkrediteret af Rådgivnings Danmark, som er brancheforening for sociale rådgivningstilbud i Danmark. Akkrediteringen er et særligt kvalitetsstempel på arbejdet i rådgivningen.

RD_Akkreditering_CMYK.png
 

GirlTalks værdier

Du er værdifuld 

Alle piger uanset etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning eller nationalitet har værdi. GirlTalk støtter derfor piger i at se de ressourcer og talenter, de er i besiddelse af, og til at folde deres potentiale fuldt ud.  

Alle har brug for en at tale med 

Enhver person har brug for et menneske i deres liv, som er nærværende og lytter. Men det kan være svært at tale med de mennesker, der er tættest på i dagligdagen. GirlTalk.dk giver derfor mulighed for at tale med andre om de ting i livet, der kan være svært at dele med andre.

 

Vi bygger på et stærkt fagligt grundlag med høj integritet

Ledelsen i GirlTalk er psykologfaglig uddannet med ekspertise på området. De frivillige får undervisning, supervision og uddannelse, der sikrer, at de alle er kompetente til at arbejde med de unge piger. Alt arbejdet i GirlTalk er gennemsyret af en ydmyghed for vores evner og vores begrænsninger i forhold til den enkelte pige, og det er en vigtig værdi for GirlTalk at have integritet, gennemsigtighed og ordentlighed i alt, hvad vi gør. 

 
Alt er baseret på frivillighed og engagement

GirlTalk er en organisation baseret på frivillighed og engagement. Det er en værdi for os at engagere os i hinanden og gøre en forskel på frivillig basis. For os er det en hjertesag at være der for andre. Vores frivillige hjælper og rådgiver, fordi de har lyst til det. Ikke fordi de bliver betalt for det.

 

FAQ

Hvordan finansieres GirlTalk?

GirlTalk.dk er overvejende finansieret gennem indsamlinger og sponsorater fra virksomheder, private og offentlige fonde.

Indsamlingsnævnet er orienteret om GirlTalks indsamlinger. Se orienteringen.

Hvordan sikrer vi, at GirlTalks frivillige er kvalificerede til opgaverne på chatten?

GirlTalks frivillige er nøje udvalgt. Mange af dem er psykologistuderende eller i gang med lignende uddannelser. Når de frivillige starter på GirlTalk, får de et introduktionsforløb, inden de får lov til at rådgive på chatten, og de modtager hver måned undervisning og supervision i de problemstillinger, som optræder i rådgivningsarbejdet.

Hvad gør GirlTalk ved brugere, som har brug for anden hjælp?

De frivillige fortæller om de muligheder, der ligger udenfor GirlTalks regi - fx ved at henvise til læger, socialforvaltning, lærere og andre fagfolk samt relevante organisationer.

 

Er GirlTalk.dk en anonym rådgivningsside?

Brugerne på hjemmesiden er anonyme. Det vil sige, at GirlTalk ikke er bekendt med personoplysninger, der giver adgang til at spore pigens identitet.

 

Hvad er rådgivernes rolle på GirlTalk?

De frivillige rådgiveres opgave er at tage udgangspunkt i det, som den enkelte pige præsenterer og lytte til det, som den unge pige gerne vil tale om. Ud fra dette kan den frivillige motivere den unge pige til forandring, den frivillige kan motivere hende til at tage kontakt til sit netværk, støtte hende i at tage gode valg for sig selv, eller blot give den unge pige plads til at fortælle om det, hun synes er svært. Rådgivernes opgave på chatten er ikke at være psykologer, socialrådgivere eller lignende, selvom rådgiverne godt kan være psykologer eller socialrådgivere i deres professionelle liv.  

 

chat2.jpg