Tag din teenagedatter #seriøst

GirlTalk.dk er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe piger og unge kvinder mellem 12 og 24 år. Derfor ønsker vi også at støtte og vejlede forældre og andre voksne pårørende til målgruppen.

Gennem forældrerådgivningens gratis telefonrådgivning og anonyme brevkasse har du mulighed for at få støtte og vejledning til de udfordringer, som du møder i relationen til din datter, niece, bonusdatter mv. I GirlTalks forældrerådgivning kan man tale om det hele – alt fra opdragelse og grænsesætning til den unges lave selvværd, ensomhed, selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser. 

Frivillighed er kernen i GirlTalks arbejde, og vores hjertesag er pigers trivsel. GirlTalk har ca. 150 frivillige, hvoraf nogle er tilknyttet forældrerådgivningen. Vi udvælger vores frivillige rådgivere nøje, så vi er sikre på, at de har kompetencer til at varetage en rådgivningsfunktion. Derfor har alle rådgivere i forældrerådgivningen en relevant børnefaglig- eller sundhedsfaglig uddannelse samt erfaring med målgruppen. De frivillige rådgivere svarer på spørgsmål, rådgiver og guider - ingen problemer er for små, og alle spørgsmål er velkomne både i brevkassen og telefonrådgivningen.

joanna-kosinska-255355-unsplash.jpg

Anonym brevkasse

Brevkassen er et gratis anonymt tilbud til forældre og andre voksne pårørende til piger og unge kvinder i alderen 12-24 år. Du er altid velkommen til at sende os dit spørgsmål.

Anonymitet

På brevkassen er du anonym. Det betyder, at vi ikke kan se, hvem du er. Dit brev og rådgiverens svar vil ligge synligt i brevkassen, så andre i samme situation som dig kan læse det og finde støtte heri. Af hensyn til anonymiteten anbefaler vi, at du udelader navne, stednavne og andre personlige eller detaljerede oplysninger.  

david-svihovec-759207-unsplash.jpg

Gratis telefonrådgivning

Telefonrådgivningen er et gratis tilbud til forældre og andre voksne pårørende til piger og unge kvinder i alderen 12-24 år. Her kan du booke en fortrolig telefonsamtale med en rådgiver.

Fortrolighed

Telefonrådgivningen tilbyder fortrolige samtaler. Rådgivningen bygger på et fortrolighedsprincip, som i praksis betyder, at rådgiverne har tavshedspligt. Du er altså ikke anonym, når du henvender dig, men rådgiverne må ikke dele, hvad du taler med dem om, uden for GirlTalk. Efter vores samtale slettes dit telefonnummer og eventuelle andre personlige oplysninger.

pige.jpg

Hvem er rådgiverne?

Vi udvælger vores frivillige rådgivere nøje, så vi er sikre på, at de har kompetencer til at varetage en rådgiverfunktion. Derfor har alle rådgivere i forældrerådgivningen en relevant børnefaglig eller sundhedsfaglig uddannelse samt erfaring med målgruppen. Derudover modtager alle rådgivere løbende undervisning og supervision i forbindelse med rådgivningsarbejdet.

Rådgiverne har underretningspligt

Efter lov om social service §154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb med videre eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. Rådgiverne kan derfor i enkelte tilfælde se sig nødsaget til at lave en underretning i forbindelse med samtaler i telefonrådgivningen. Det samme gælder, hvis dit brev til brevkassen indeholder oplysninger, som gør, at du ikke længere er anonym, og rådgiverne vurderer, at der bør laves en underretning på baggrund af forhold beskrevet i brevet. Vi vil, så vidt det er muligt, informere dig, hvis vi finder det nødvendigt at lave en underretning i forlængelse af din henvendelse til GirlTalks forældrerådgivning.

Sletning af breve i brevkassen

Brevkassespørgsmål og svar vises på hjemmesiden i 12 måneder, hvorefter de automatisk slettes. Du kan dog altid anmode om, at dine breve slettes før dette ved at skrive en mail til info@girltalk.dk

Vi vil gerne høre din mening

Vi ønsker, at du får en god oplevelse, når du kontakter GirlTalks forældrerådgivning. For at evaluere rådgivningen og løbende forbedre den, vil vi som afslutning på vores rådgivningssamtale stille dig et par spørgsmål om din oplevelse med rådgivningen. Hvis du ikke har været i telefonisk kontakt med os, men gerne vil give din mening om rådgivningen til kende, kan du gøre det her(LINK).

Er du utilfreds med noget, har du mulighed for at indsende en klage. Du kan læse vores klagevejledning her.